01
01 | Deweloper, ale który? Na kogo postawić ?

01 | Deweloper, ale który? Na kogo postawić ?

Bardzo często deweloperzy określają się hasłami: doświadczony i wiarygodny. Czy to tylko chwyt marketingowy z ich strony? Czy te określenia faktycznie mają znaczenie?

Doświadczenie, to przede wszystkim okres działalności dewelopera w branży, oraz ilość wybudowanych i oddanych do użytku lokali.
Często deweloperem określają się firmy, które zajmują się zupełnie innym biznesem, a za budowę mieszkań wzięły się, bo chcą poprawić swoją sytuację finansową. Takie podmioty najczęściej  nie zamierzają zajmować się tą działalnością długoterminowo i gdy tylko okoliczności stają się mniej korzystne, znikają z rynku. Firmy te, nie dbają o rzetelne relacje z klientami, a ich zaangażowanie koncentruje się jedynie na maksymalnych korzyściach dla siebie. W tym przypadku nie można mówić o jakichkolwiek doświadczeniach dających korzyści klientom. Tym bardziej, że często brak doświadczenia, elementarnej wiedzy i chęć szybkiego zarobienia, kończą się upadłością tych firm i sporymi kłopotami ich klientów.     

Firma, która zajmuje się działalnością deweloperską od dawna i chce istnieć na rynku w przyszłości, dba o relacje ze swoimi klientami i nie pozwala sobie na nieuczciwą grę, która przekreśliłaby jej byt. Tak więc, im dłużej firma zajmuje się prowadzeniem działalności deweloperskiej, tym większa jej wiarygodność i tym mniejsze ryzyko dla jej klientów.
Drugim elementem potwierdzającym doświadczenie, jest ilość oddanych do użytku, czyli przekazanych klientom lokali. Im więcej mieszkań deweloper wybudował, tym większe ma doświadczenie i jest bardziej wiarygodny dla nabywców. Duża ilość oddanych lokali, to dowód zaufania dużej grupy ludzi, którzy są najlepszym dowodem i źródłem informacji na temat wiarygodności dewelopera. Wiarygodność natomiast, to poziom realizacji obietnic złożonych swoim klientom. Kluczowa jest tu kwestia dotrzymywania terminów wynikających z umów, zwłaszcza dotyczących budowy i przekazania lokalu nabywcy oraz przeniesienia praw własności na nabywców. Ważnym elementem wiarygodności dewelopera jest też obsługa posprzedażna, czyli reagowanie na ewentualne wady czy usterki. Większość deweloperów w takich przypadkach unika odpowiedzialności, pozostawiając nabywcę ze wszystkimi problemami.

Pamiętajmy więc, aby bezwarunkowo sprawdzić czy dany deweloper dotrzymuje terminów i złożonych deklaracji oraz czy zajmuje się usterkami.