Odbiór techniczny lokalu mieszkalnego – jak się przygotować?

Na czym polega odbiór lokalu i jak się do niego przygotować?

Odbiór mieszkania od dewelopera to bardzo ważny moment dla każdego nabywcy. Jest to nie tylko ostatni etap, zanim dostaniemy klucze do własnego mieszkania, ale też chwila, kiedy możemy zgłosić ewentualne nieprawidłowości w wykonaniu ścian, podłóg, okien, instalacji i innych elementów lokalu. Ten ostatni krok często wiąże się z niemałymi emocjami, wynikającymi z chęci jak najszybszego rozpoczęcia prac wykończeniowych. Niestety, nieujawnione w czasie odbioru wady mogą utrudnić i wydłużyć proces wykańczania. Dlatego, zanim udamy się na spotkanie, warto dowiedzieć się, jak wygląda odbiór mieszkania i na co trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Przed odbiorem

Najważniejszą czynnością przed odbiorem jest ponowne zapoznanie się z całą, dotychczas zgromadzoną dokumentacją. Dokumenty, które powinny znajdować się w naszej teczce, to przede wszystkim: umowa deweloperska, rzut lokalu, prospekt informacyjny. Dodatkowo, w zależności od dewelopera, możemy otrzymać więcej szczegółowych opisów, takich jak: warunki techniczne wykonania i odbioru robót dla danego budynku, czy informacja dotycząca odbioru lokalu mieszkalnego i jego eksploatacji. 

Powyższe dokumenty zawierają podstawowe informacje dotyczące naszego lokalu, tj.:  lokalizację, wymiary pomieszczeń, powierzchnię, sposób pomiaru powierzchni powykonawczej, standard wykończenia części wspólnych, lokalu i piwnic itp.

W dokumentach otrzymanych od dewelopera, takich jak umowa deweloperska, karta lokalu, czy prospekt informacyjny, znajdziemy wszelkie niezbędne informacje o lokalu, wymagające weryfikacji w trakcie odbioru mieszkania przez nabywcę lub osobę upoważnioną. Należy się z nimi dokładnie zapoznać przed spotkaniem.

Informacje zawarte w powyższych dokumentach, czyli między innymi powierzchnie pomieszczeń, lokalizacja punktów świetlnych, gniazd wtykowych, włączników, przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz standard wykończenia lokalu powinny zostać przez Ciebie zweryfikowane podczas odbioru lokalu.

Dodatkowo, w otrzymanych od dewelopera dokumentach znajdziemy cenne informacje na temat samej procedury przekazania lokalu, takie jak: zasady odbioru lokalu, maksymalny czas trwania oraz sposób postępowania przy przekroczeniu tego czasu, zasady upoważnienia do uczestnictwa osoby trzeciej, reguły odbioru jakościowego robót budowlanych itp. Ważnym jest, że zapisy łączącej strony umowy są ważniejsze niż zapisy ogólne, tj. Polskie Normy.

Przygotowanie do odbioru

Uzbrojeni w wiedzę i umówieni na konkretny termin musimy się przygotować do odbioru. Warto spakować wyżej omawiane dokumenty, dowód tożsamości oraz ewentualne upoważnienie do odbioru lokalu. Dodatkowo mogą przydać się normowe przyrządy miernicze, tj. łata pomiarowa (poziomnica) o dł. 2m, kątownik o ramieniu 1m, szczelinomierz. Pomogą nam one zweryfikować prawidłowość wykonania poszczególnych elementów. Warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy osób wykwalifikowanych z branży budowlanej. Usługi takie są coraz powszechniejsze, jednakże należy zdawać sobie sprawę z tego, że trzeba za nie zapłacić. W związku z tym mogą pojawiać się takie sytuacje, w których wynajęty specjalista usilnie doszukuje się uchybień, przez co niepotrzebnie komplikuje cały proces odbiorowy. Może także wystąpić trudność w dopasowaniu terminów wyznaczonych przez dewelopera oraz dostępności fachowca.

Na spotkanie odbiorowe zabierz ze sobą umowę deweloperską, rzut lokalu oraz prospekt informacyjny. Warto również wcześniej wynotować sobie elementy, które będziemy weryfikować. Oprócz dokumentów, przydadzą się również przyrządy miernicze tj. poziomnica o dł. 2m, kątownik o ramieniu 1m i szczelinomierz. Do sprawdzenia prawidłowości wykonania poszczególnych elementów należy używać jedynie normowych narzędzi. W innym wypadku nasze pomiary mogą zostać zakwestionowane, a zgłoszone wady odrzucone.

Odbiór lokalu

Odbiór zaczyna się w wyznaczonym do tego miejscu. Często jest to przygotowany wcześniej jeden z lokali w budynku, w którym rozpoczynają się czynności formalne. Na wstępie zostaniemy poproszeni o przedstawienie dokumentu tożsamości i poinformowani o dalszych krokach. Cała procedura zazwyczaj trwa 1 godzinę wraz z wypełnieniem dokumentów odbiorowych. 

Następnie osoba przeprowadzająca odbiór ze strony dewelopera oprowadzi nas po częściach wspólnych, sprawdzi dopasowanie przygotowanych wcześniej kluczy i omówi podstawowe elementy budynku. Wówczas dowiemy się między innymi jak dostać się do budynku, gdzie znajduje się nasza skrzynka na listy, komórka lokatorska, ewentualne miejsce postojowe, czy garaż.

Ważne! Komórki lokatorskie zazwyczaj są otwarte. Dobrze jest mieć ze sobą kłódkę – nie za dużą, aby móc podczas odbioru zamknąć ją i uniknąć np. podrzuconych w późniejszym terminie śmieci.

Zostanie nam pokazany również śmietnik, plac zabaw i inne przydatne elementy wspólne oraz zobaczymy ciągi komunikacyjne na zewnątrz i wewnątrz budynku. Podczas spaceru dowiemy się również, w którym miejscu możemy składować odpady budowlane. Jest to ważne dla dewelopera, aby przewidzieć takie miejsce przed rozpoczęciem przekazywania lokali, ponieważ pomaga to okiełznać zamieszanie związane z pracami wykończeniowymi i w pewnym stopniu uchronić wspólne mienie przyszłych mieszkańców.

Wreszcie docieramy do przedmiotu naszej umowy – lokalu mieszkalnego. Zostaniemy tam zaznajomieni z wszystkimi elementami wyposażenia oraz poproszeni o zapoznanie się z ich stanem faktycznym. Zwróćmy uwagę na to, gdzie zlokalizowane są nasze liczniki: wodomierze i ciepłomierz, których stan komisyjnie wpiszemy do protokołu oraz miejsce na licznik energii elektrycznej (licznik pojawi się po podpisaniu umowy z zakładem energetycznym). Podczas oględzin lokalu mamy prawo do zgłoszenia wad. Za wadę możemy uznać mechaniczne uszkodzenia np. grzejników, balustrad, parapetów, okien. W przypadku elementów takich jak podłoże pod posadzkę (szlichta betonowa), czy tynki na ścianie, wadą ich może być zbyt duże odchylenie od płaszczyzny, od kierunku pionowego, poziomego, czy od kąta prostego. Wady te możemy ujawnić jedynie przy użyciu normowych przyrządów mierniczych. 

Jeżeli zgłosimy swoje uwagi do stanu lokalu, deweloperowi przysługuje 14-dniowy termin na uznanie lub odmowę uznania wymienionych wad. Następnie, w przypadku uznania wad, będziemy musieli poczekać na ich usunięcie nawet do 30 dni od daty podpisania protokołu. Musimy się liczyć z tym, że do czasu wykonania poprawek i potwierdzenia ich prawidłowości, możemy nie mieć dostępu do lokalu.

Po obejrzeniu lokalu, ostatnim etapem odbioru jest podpisanie dokumentów. Zazwyczaj odbywa się to w miejscu, od którego zaczynaliśmy. Wspólnie z przedstawicielem dewelopera wypełniamy i podpisujemy protokół odbioru i wydania lokalu. Ważne jest, aby sprawdzić prawidłowość uzupełnionych danych oraz zweryfikować ilości przygotowanych kluczy, chipów zbliżeniowych czy pilotów do bram i szlabanów. Sprawdźmy również, czy otrzymaliśmy wszystkie załączniki do protokołu odbioru i wydania lokalu mieszkalnego, między innymi karty gwarancyjne, instrukcje, zaświadczenie o wykonaniu przyłącza energetycznego, zgoda na montaż licznika, itp. W Arbet Investment Group nabywcy otrzymują również pakiet voucherów i kart rabatowych od naszych partnerów. 

W przypadku, gdy lokal będzie poprawnie wykonany i w protokole nie wpiszemy żadnych uwag, po podpisaniu dokumentu otrzymamy wszystkie klucze i będziemy mogli przystąpić do robót wykończeniowych.

Źródło zdjęcia: Construction management photo created by jcomp – www.freepik.com

powrót