Czy można grillować na balkonie?

„Majówka” to czas wzbudzający u Polaków same pozytywne skojarzenia. Kilka dodatkowych dni wolnych w towarzystwie coraz to śmielej wyglądającego słońca to również doskonały czas na rozpoczęcie sezonu grillowego. Niestety, nie wszyscy posiadają działkę czy ogródek, na których swobodnie mogą korzystać z takiej formy spędzania czasu. Wiele osób w takim momencie zadaje sobie pytanie „czy można grillować na balkonie”?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na funkcjonujący regulamin wewnętrzny wspólnoty lub spółdzielni. To on może być dokumentem, który formalnie zakaże urządzania takiego rodzaju aktywności. Jeśli chodzi natomiast o ogólne przepisy prawne, to jednoznaczna odpowiedź jest… w zasadzie trudna do udzielenia. Teoretycznie prawo jednoznacznie nie zakazuje grillowania na balkonie, natomiast warto zwrócić uwagę na akty prawne, które mogą mieć zastosowanie w takich okolicznościach. Przede wszystkim jest to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku mówiące o przepisach przeciwpożarowych w nieruchomościach. Zgodnie z jego treścią „zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów”. Niemniej istotny jest Art. 144. Kodeksu Cywilnego o następującym brzmieniu: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Kiedy więc już decydujemy się na taką grillowanie na balkonie, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa oraz sąsiadach, dla których nasza zabawa może stać się niemałą uciążliwością.

Z uwagi na wszystkie wymienione powyżej powody, jako doświadczony zarządca nieruchomości zdecydowanie odradzamy stosowanie na balkonach grilla węglowego, który generuje znacznie więcej zapachów, niż chociażby grill elektryczny. Jednak przede wszystkim urządzenie elektryczne będzie znacznie bezpieczniejsze od grilla węglowego, którego nieumiejętne użytkowanie lub po prostu zbieg niesprzyjających zdarzeń mogą być źródłem nieszczęśliwego wypadku.

powrót