Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Ogólne postanowienia

Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności wszystkich użytkowników serwisu dostępnego za pośrednictwem strony internetowej: www.decyzjanalata.pl (zwane dalej również jako: „Serwis”).

Administratorem Serwisu jest ARBET Investment Group sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Olsztyna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081539, NIP: 739 30 36 339, REGON: 510882614 zwana dalej ARBET.

Każdego użytkownika Serwisu, a także stron umieszczonych w subdomenach strony internetowej www.arbet.olsztyn.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://decyzjanalata.pl/politykaprywatnosci/

ARBET Investment Group sp. z o.o., przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisów internetowych prowadzonych przez ARBET, w szczególności ARBET nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych czy adresowych użytkowników swojego serwisu.

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest ARBET.

W czasie korzystania z Serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które użytkownik będzie proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień lub formularzach zapisu może być wymagane o innych danych osobowych, wskazanych w formularzu. ARBET wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu oraz do świadczenia usług, które są za pośrednictwem niego dostępne.

ARBET Investment Group sp. z o.o., przetwarza dane osobowe dla celów związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz do celów marketingowych.

Dane dotyczące użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją celów, do których dane zostały zebrane.

ARBET Investment Group sp. z o.o., informuje, że z momentem połączenia się przez użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się z Serwisem. Fundacja informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika. Dane te przetwarzane są w celach technicznych (np. prowadzenia statystyk).

Użytkownik może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez ARBET swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania ARBET pozostanie uprawniona na mocy odpowiednich przepisów prawa. W tym celu należy wysłać maila na adres mieszkania@arbet.olsztyn.pl lub pod nr telefonu 89/535 37 50.

ARBET Investment Group sp. z o.o., zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu pierwszym informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

Subskrypcja informacji

Zaprenumerowanie informacji od ARBET Investment Group sp. z o.o., zarządza ARBET Investment Group sp. z o.o., wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi informacje. Imię pozwala naszej firmie zwracać się do użytkowników po imieniu.

Rozsyłanie Wiadomości

ARBET może przesyłać wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu i usług, tym użytkownikom, których dane kontaktowe posiada oraz które wyraziły wyraźną zgodę na ich przesyłanie w sposób określony w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Przesyłanie plików Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Pliki typu cookies umożliwiają:
a) dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników;
b) tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu;

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.