Mieszkanie bez wkładu własnego – zasady programu

Mieszkanie bez wkładu własnego

 

27 maja 2022r. wszedł w życie rządowy program “Mieszkanie bez wkładu własnego”. Założeniem programu jest ułatwienie zakupu mieszkania osobom, które nie są w stanie pokryć wymaganego wkładu własnego, ale posiadają dochody pozwalające na regularną spłatę raty kredytu. Kto może skorzystać z programu, jakie są jego ograniczenia, oraz jakie mieszkania można nabyć bez wkładu własnego wyjaśniamy w poniższym artykule. 

Jednym z podstawowych warunków uzyskania kredytu hipotecznego, obok oczywiście zdolności kredytowej, było do tej pory wniesienie wkładu własnego w określonej wysokości. Brak oszczędności stanowił dla wielu Polaków istotną przeszkodę w nabyciu własnego M. Nawet osoby zarabiające powyżej średniej krajowej często nie były w stanie odłożyć tak istotnej kwoty.

Program Mieszkanie Bez Wkładu Własnego jest pomysłem rządu na pomoc takim osobom. 

 

Gwarancja BGK zastępuje wkład własny

 

W ramach programu państwo polskie, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, obejmie gwarancją od 10 do 20 proc. kredytu hipotecznego (nie więcej jednak niż 100 tys. zł).

To właśnie ta gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego. W praktyce oznacza to, że korzystając z programu można będzie wziąć kredyt nawet do 100% wartości mieszkania, a zatem całkowita kwota udzielanego kredytu będzie wyższa, niż w przypadku zaciągnięcia kredytu z wkładem własnym. To znaczy, że „brakujący” wkład trzeba będzie spłacić tak, jak pozostałą część kredytu. Wspomniana wcześniej gwarancja BGK oznacza, że jeśli pojawi się problem ze spłatą raty, BGK przekaże ją do banku udzielającego kredyt. 

Warto pamiętać, że ponieważ program Mieszkanie bez wkładu własnego pozwala pominąć wniesienie wkładu własnego, to tym samym wymaga od korzystającego wyższej zdolności kredytowej – ze względu na wyższą kwotę udzielanego kredytu. 

Minimalny okres, na jaki będzie udzielany gwarantowany kredyt mieszkaniowy, wynosi 15 lat.

 

Mieszkanie bez wkładu własnego – kto może skorzystać z programu?

 

Z programu Mieszkanie bez wkładu własnego będą mogły skorzystać:

  • osoby bez dzieci oraz wychowujące jedno dziecko – pary oraz single – które nie posiadają żadnej innej nieruchomości (mieszkania lub domu jednorodzinnego) na własność. Warunek ten dotyczy każdego członka gospodarstwa domowego, nie tylko osoby ubiegającej się o kredyt w ramach programu. Zamysłem jest, w przypadku par oraz singli z jednym dzieckiem lub bezdzietnych, ułatwienie zakupu pierwszego mieszkania
  • gospodarstwa domowe z przynajmniej dwojgiem dzieci i maksymalnie jedną nieruchomością na własność. Posiadana nieruchomość nie może być większa niż 50 mkw. przy dwojgu dzieci, 75 mkw. przy trojgu i 90 mkw. w przypadku rodzin z czwórką dzieci. Dla rodzin z co najmniej pięciorgiem dzieci nie ustalono limitu metrażu posiadanego mieszkania. 

Ważną informacją jest, że z programu mogą skorzystać zarówno osoby pozostające w związku formalnym, jak i nieformalnym, wychowujące wspólnie dzieci. W przypadku osób będących w związku nieformalnym, niewychowujących wspólnie dzieci, będzie można ubiegać się o przyznanie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego odrębnie jako jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Obcokrajowcy mogą także ubiegać się o skorzystanie z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Ponadto, warunek dotyczący prawa własności innej nieruchomości nie odnosi się do przeszłości, chyba że zbycie nieruchomości nastąpiło w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Oznacza to, że jeżeli posiadaliśmy już kiedyś mieszkanie, sprzedaliśmy je i w momencie zakupu nowego mieszkania nie jesteśmy już właścicielami tego poprzedniego, to możemy skorzystać z programu.

Również skorzystanie z programów “Rodzina na swoim” lub “Mieszkanie dla Młodych” w przeszłości nie stanowi przeszkody, o ile spełniamy pozostałe warunki.

 //źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/mieszkanie-bez-wkladu-wlasnego//

 

 

Mieszkanie bez wkładu własnego – limity

 

Mieszkania, które można kupić w ramach rządowego programu, muszą spełniać określone warunki. Limity dotyczą przede wszystkim ceny za metr kwadratowy takiego mieszkania. 

Warto sprawdzać na bieżąco, jak kształtuje się sytuacja w danym mieście, ponieważ limity zmieniają się. Wynika to z faktu, że kwoty te obliczane są na podstawie tzw. wskaźnika odtworzeniowego, który odzwierciedla koszt budowy 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. 

Spośród inwestycji Arbet Investment Group, do programu “Mieszkanie bez wkładu własnego” kwalifikują się inwestycje Osiedle Sterowców na granicy Olsztyna i Dywit, Osiedle Ludova w Biskupcu, a także niektóre mieszkania w inwestycji Osiedle Bartąg w gminie Stawiguda przy samej granicy z Olsztynem.

 

Mieszkanie bez wkładu własnego – spłata rodzinna

 

Warto dodać, że w programie Mieszkanie bez wkładu własnego, w miarę jak powiększać będzie się rodzina, BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie w przypadku przyjścia na świat drugiego dziecka w rodzinie 20 tys. zł, a po urodzeniu się trzeciego dziecka i kolejnego – aż 60 tys. zł za każde dziecko. Spłata rodzinna będzie realizowana przez ZUS w formie bonów mieszkaniowych. Środki zostaną przelane bezpośrednio do banku, w którym spłacany jest kredyt. W dniu spłaty, kredytobiorca nie może być już właścicielem żadnego innego mieszkania niż to nabyte w ramach programu.

 

 

Mieszkanie bez wkładu własnego – gdzie i kiedy składać wniosek?

 

Wnioski o kredyt z gwarancją BGK można składać w bankach, które podpiszą umowę z BGK i przystąpią do programu, można składać od 27 maja. 

 

 

Spośród inwestycji Arbet Investment Group, do programu “Mieszkanie bez wkładu własnego” kwalifikują się inwestycje Osiedle Sterowców na granicy Olsztyna i Dywit, Osiedle Ludova w Biskupcu, a także niektóre mieszkania w inwestycji Osiedle Bartąg w gminie Stawiguda przy samej granicy z Olsztynem.

powrót