Dlaczego większość mieszkań nie ma gwarancji?

Wpadki zdarzają się najlepszym. Dlatego podejmując decyzję o zakupie mieszkania sprawdźmy, czy deweloper którego ofertę chcemy wybrać reaguje, i jak reaguje na zgłoszenia ewentualnych usterek i wad.

Rzetelny deweloper nie tylko udziela gwarancji na sprzedany nam lokal, ale też określa szczegółowo jej warunki i czas obowiązywania. Najlepiej, jeżeli zrobi to w formie karty gwarancyjnej, którą nam przekaże przy odbiorze mieszkania. W przeciwnym wypadku trudno nam będzie wyegzekwować zobowiązania dewelopera, gdy zajdzie taka konieczność. Wielu więc, świadomie unika odpowiedzialności z tytułu gwarancji, choć przed zakupem mieszkania deklarowali całkowitą gotowość.

Największe ryzyko ponosimy kupując mieszkanie u mało znanego dewelopera lub takiego, który zajął się sprzedażą mieszkań jedynie w celu szybkiego osiągnięcia korzyści. Trudno też wyegzekwować zobowiązania z tytułu gwarancji od deweloperów, którzy działają na dużą skalę, w wielu miastach, a nasz kontakt z nimi jest możliwy tylko poprzez osoby nie mające uprawnień do decydowania o czymkolwiek poza sprzedażą. Zdarza się często, że jedyna obecność dewelopera na danym rynku to biuro sprzedaży mieszkań, w którym często pracują pośrednicy. W takich przypadkach zgłaszanie wad i usterek to najczęściej walka z wiatrakami.

powrót